Τουριστικό σχέδιο marketing περιοχής Ιωαννίνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τουριστικό σχέδιο marketing περιοχής Ιωαννίνων

Καλαμπόκη, Μαρίνα

Ο τουρισμός για την Ελλάδα είναι η μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της οικονομίας μας της χώρας για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Γι αυτό και κατέχει κεντρική θέση στο σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας θα εστιαστούμε στην ανάπτυξη ενός τουριστικού μάρκετινγκ πλάν για την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Αρχικά αναλύει θεωρικό σκέλος του τουρισμού και του τουριστικού μάρκετινγκ ενώ το πρακτικό σκέλος έχει να κάνει με την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου marketing plan για την περιοχή. Έτσι, θα πρέπει να θεωρήσουμε τον Νομό Ιωαννίνων ως μια επιχείρηση που θέλει να διαφημίσει το προϊόν της και να αποσπάσει μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς. Θα επιχειρήσει με μικροαλλαγές στο προϊόν και στην εμφάνισης της να το παρουσιάσει ως διαφορετικό από τα αντίστοιχα των άλλων ανταγωνιστών που ικανοποιούν τις ίδιες ανάγκες. Να το καταστήσει δηλαδή μονοπωλιακό ανάμεσα στα άλλα του ανταγωνισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.