Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτρονική παιδεία

Παπαδογεώργου, Αικατερίνη
Ταραώρη, Όλγα

Η εξέλιξη της εισαγωγής (τις προηγούμενες δεκαετίες) και της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα σχολικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, συνιστώντας ίσως την πιο καταλυτική αλλαγή των τελευταίων χρόνων στην εκπαίδευση. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα γίνει αναφορά στην εκπαίδευση, στο σκοπό της, στις βασικές θεωρίες μάθησης, καθώς και στις μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζονται. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που ήταν η αφορμή για την ψηφιακή επανάσταση την οποία βιώνουμε και η οποία επηρέασε και τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Έπειτα, θα εξετάσουμε αναλυτικά πως το σχολείο απέκτησε τη σύγχρονη μορφή του, τι αλλαγές έγιναν στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και γενικά στη δομή του. Τέλος, θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ενσωματώθηκαν στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και τι αλλαγές επέφεραν στις θεωρίες μάθησης και στις μορφές διδασκαλίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.