Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακές σχέσεις: μελέτη περίπτωσης σε νοσοκομεία Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακές σχέσεις: μελέτη περίπτωσης σε νοσοκομεία Δυτικής Μακεδονίας

Τσαμπεκίδου, Αλεξάνδρα

Αρχικά θα γίνει αναφορά στη Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και κάποιους ορισμούς της. Στην συνέχεια θα αναλυθεί το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων δηλαδή τους άξονες και τα κανάλια της και κατά συνέπεια και τους στόχους της και πως αυτοί θα μπορέσουν να βοηθήσουν έναν Οργανισμό ή μια Επιχείρηση Έπειτα ακολουθεί μια μικρή ιστορική αναδρομή για να δούμε από πού ξεκίνησε η διοίκηση ανθρώπινων πόρων και που κατέληξε σήμερα. Η ιστορική αναδρομή χρονικά θα περιλαμβάνει στοιχεία από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Κλείνοντας αναφερθεί ότι η διοίκηση ανθρώπινων πόρων είναι ένα σημαντικό κομμάτι για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό και έχει ως κύριο στόχο την συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών για τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού που έχει και στην συνέχεια να αναθέτει δραστηριότητες που είναι οι κατάλληλες για τον καθένα με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την ομαλότερη λειτουργία της επιχείρησης ή οργανισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.