Πρότυπα διαχείρισης προσωπικού: μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές: η περίπτωση έξι ελληνικών τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Πρότυπα διαχείρισης προσωπικού: μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές: η περίπτωση έξι ελληνικών τραπεζών

Μπαλαματσιάς, Άγγελος

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει τα πρότυπα έσω-εταιρικού συντονισμού, διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού, τις μισθοδοτικές και ασφαλιστικές του εισφορές, στις Ελληνικές τράπεζες. Θα εξεταστεί η οργάνωση των τρόπων διοίκησης και διαχείρισης που οι τραπεζικοί οργανισμοί προτιμούν να εφαρμόζουν και θα γίνει αναφορά στους λόγους που η προτίμηση τους σε αγορές και θυγατρικές εταιρίες πολυεθνικών τραπεζών είναι πιο τεχνοκρατικές απ’ ότι στις ελληνικές τράπεζες. Επίσης, θα εξετασθούν οι μισθολογικές αποδοχές των τραπεζοϋπαλλήλων και η ασφαλιστική τους κάλυψη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.