Η βιολογική καλλιέργεια σταφυλιών και διαδικασία οινοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η βιολογική καλλιέργεια σταφυλιών και διαδικασία οινοποίησης

Δωδεκάτου, Χριστίνα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια είς βάθος ανασκόπηση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στη βιοκαλλιέργεια αμπελιών για οινοποίηση, έχοντας ως στόχο να συμβάλλει στον καλύτερο προγραμματισμό και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, στον τομέα αυτό. Πρωτίστως, ασχολείται με τον ορισμό και το νομικό πλαίσιο που διέπει την Βιολογική Γεωργία και ακολούθως, αναφέρεται στις βασικές καλλιεργητικές μεθόδους της Βιολογική αμπελουργίας, εστιάζοντας στις λιπάνσεις, αλλά και στις ασθένειες και τους εχθρούς της αμπέλοου είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ένας βιοκαλλιεργητής. Επιχειρείται επίσης, μια όσο το δυνατόν πιό ολοκληρωμένη περιγραφή των μεθόδων φυσικής οινοποίησης του σταφυλιού, των διαδικασίων, αλλά και των προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την οινοποίηση. Κλείνοντας, αναφέρονται προτάσεις για τις προδιαγραφές της Βιολογικής αμπελουργίας και οινοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Αμπέλια - Βιολογική γεωργία
Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.