Συστήματα αφής (haptics), κατηγοριοποίηση διατάξεων, δυναμική προσομοίωση, μοντέλα δυναμικής παραμόρφωσης, αλγόριθμοι εντοπισμού συγκρούσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συστήματα αφής (haptics), κατηγοριοποίηση διατάξεων, δυναμική προσομοίωση, μοντέλα δυναμικής παραμόρφωσης, αλγόριθμοι εντοπισμού συγκρούσεων

Χατζηαντωνιάδης, Χρήστος

Θέμα της εργασίας είναι τα συστήματα αφής. Θα ακολουθήσουν τέσσερα κεφάλαια που θα αναλύσουν περεταίρω το θέμα Αρχικά θα γίνει αναφορά από πού προήλθε η αγγλική λέξη haptics, πως μεταβήκαμ από μία αίσθηση, την αφή, στις απτικές διεπαφές, την τεχνολογία και τι εφαρμογές των haptics, τις κατηγοριοποιήσεις και έπειτα τους βαθμού ελευθερίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις απτικές συσκευές και ο ιδιότητες τους. Αυτές οι συσκευές είναι το phantom, το feelex και το FC HapticMaster. Έπειτα θα δούμε την μοντελοποίηση παραμόρφωσης. Το μοντέλα παραμόρφωσης φυσικά και μη, τη δομή της παραμόρφωσης και τ μοντέλο χεριού. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας θα δούμε το εικονικ περιβάλλον σε σχέση με τα haptics. Τα DHVEs ( Distributed Haptic Virtue Environments ), τα CHVEs (collaborative haptic virtual environments), κ την γλώσσα VRML (Virtual Reality Modeling Language). Στο πέμπτο κο τελευταίο κεφάλαιο θα δούμε τα πρωτόκολλα μεταφοράς haptic δεδομένων κο θα αναλύσουμε τα πιο διαδομένα από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Εικονική πραγματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.