Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις = Decision support systems in small and medium sized enterprises (SME's)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις = Decision support systems in small and medium sized enterprises (SME's)

Τουμπούλη, Μαγδαληνή

Στόχος είναι η απόδοση στον αναγνώστη της εξέχουσας θέσης την οποία κατέχουν τα συστήματα αυτά και την αποτελεσματική χρήση την οποία έχουν κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διεθνή επίπεδο. Μέσα από την εργασία αυτή αναδεικνύονται ορισμένα λογισμικά (software) καθώς και εργαλεία (decision support tools) τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από διάφορες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εξωτερικού, με στόχο την βέλτιστη λήψη αποφάσεων σε θέματα τα οποία απασχολούν τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης για την λειτουργία μιας επιχείρησης. Ταυτόχρονα αναφέρονται ονομαστικά οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εφαρμόσει αυτά τα συστήματα για την λήψη αποφάσεων και καταγράφονται τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών, καθώς και η εκτίμηση του μέτρου στο οποίο τις έχει βοηθήσει για την επίλυση επιχειρησιακών θεμάτων των επιχειρήσεων. Ακόμα από την μεριά των αναλυτών αποφάσεων (decision makers) αναφέρονται τα εργαλεία ανάλυσης των αποτελεσμάτων για την λήψη και εκτίμηση των αποφάσεων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναλύουν τα αποτελέσματα οι αναλυτές μέσω των επιπέδων λήψης απόφασης. Παράλληλα περιγράφονται και τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων καθώς και το γενικό πλαίσιο εργασίας σε ένα τέτοιο σύστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.