Ανάλυση του κλάδου της οινοποιίας στην Ελλάδα: περίπτωση Nico Lazaridi

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση του κλάδου της οινοποιίας στην Ελλάδα: περίπτωση Nico Lazaridi

Τσίτσης, Γεώργιος
Πετκίδης, Δημήτριος

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της εγχώριας αγοράς οίνου. Συγκεκριμένα εξετάζεται το κρασί, η σαμπάνια και τα λοιπά αφρώδη κρασιά Πραγματοποιείται αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά και το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου, καθώς και το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων αμπελώνων. Επιπλέον, παρατίθενται στοιχεία με τη βιολογική γεωργία και ειδικότερα την παραγωγή κρασιού από σταφύλια, βιολογικής καλλιέργειας. Έπειτα αποτυπώνονται οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της ζήτησης , ενώ ακολουθεί η παρουσίαση του τομέα της προσφοράς οίνου, στα πλαίσια. της οποίας παρουσιάζονται επιχειρήσεις τον κλάδου και αναλύονται τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία. Το μέγεθος της αγοράς, παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια. Ακολουθεί η παρουσίαση της διεθνούς αγοράς οίνου και τέλος συνοψίζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και αναφέρονται οι τάσεις και προοπτικές του κλάδου για, τα επόμενα χρόνια. Επίσης γίνεται και μία παρουσίαση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της εταιρείας Nico lazaridi , και μια παρατήρηση όσων αφορά την θέση της εταιρίας στον κλάδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οινοποιία
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.