Μελέτη τεχνικού φακέλου ηλεκτρικής κουζίνας για να λάβει σήμανση CE

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη τεχνικού φακέλου ηλεκτρικής κουζίνας για να λάβει σήμανση CE

Μαρινέλλη, Μαριάννα

Αντικείμενο της είναι η μελάτης τεχνικού φακέλου ηλεκτρικής κουζίνας με σκοπό να λάβει σήμανση C.E. Σκοπός τής εργασίας είναι η μελέτη που χρειάζεται να γίνει ώστε να μπορέσει μια ηλεκτρική κουζίνα να λάβει τη σήμανση CE ούτως ώστε να μπορέσει να βγει στις ευρωπαϊκές αγορές. Αρχικά θα δούμε τι αντιπροσωπεύει η σήμανση CE και γιατί ένα προϊόν πρέπει οπωσδήποτε να φέρει τη σήμανση αυτή καθώς επίσης και τη διαδικασία που ακολουθεί ένας κατασκευαστής για να την αποκτήσει. Τέλος ακολουθώντας τα βήματα αυτά θα δούμε τι πρέπει να κάνει ένας κατασκευαστής ώστε να μπορέσει να τοποθετήσει τη σήμανση στην ηλεκτρική κουζίνα και να την διαθέσει στην αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.