Η εξέλιξη των νέων εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εξέλιξη των νέων εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παύλου, Άγγελος

Στόχος και αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει, μέσα από τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, την πορεία των εργασιακών σχέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με γνώμονα τις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις, τις οικονομικές εξελίξεις και μέσα από εμπειρικά στοιχεία και απόψεις διαφόρων επιστημόνων. Γίνεται μια εισαγωγή στο γενικό περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων μέσα από ορισμούς και τις σχολές που κυριάρχησαν για να καταλήξουμε στην σύγχρονη έννοια του περιεχομένου της εργασίας. Επίσης γίνεται μια εκτενής ανάλυση για την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Η ευελιξία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο χρόνος εργασίας, οι αμοιβές και η απασχόληση αποτελούσαν και θα αποτελούν την βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Μετά γίνεται αναφορά στις εξελίξεις των εργασιακών σχέσεων στη Ευρώπη και στην επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης καθώς επίσης και στις επιπτώσεις αυτών μέσα από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας (συλλογικές και ατομικές συμβάσεις).

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.