Σχεδιασμός, προγραμματισμός και κατεργασίες σε φρέζα τριών (3) αξόνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός, προγραμματισμός και κατεργασίες σε φρέζα τριών (3) αξόνων

Καραμανής, Ιωάννης

Ο σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι να δώσει την γενική εικόνα εφαρμογής της τεχνολογίας των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών κάθε τύπου. Μιας και η διαδικασία προγραμματισμού και λειτουργίας είναι κοινές σε όλες. Επίσης με την κατασκευή ενός συστήματος ρούτερ χαμηλού κόστους με χρήση των σχεδίων και των οδηγιών του βιβλίου « Build Υουτ Own CNC Machine» των συγγραφέων «Patrick Hood-Daniel και James Floyd Kelly» παρουσιάζει στον αναγνώστη ότι είναι εφικτή η δυνατότητα κατασκευής και χρήσης ενός τέτοιου συστήματος από τον οικιακό χρήστη για την κατασκευή διάφορων προϊόντων και εξαρτημάτων για χόμπι ή επαγγελματικό σκοπό. Το πρώτο κεφάλαιο κάνει μια εισαγωγή στην ιστορία και την εξέλιξη των μηχανών και εργαλειομηχανών που αναπτύχθηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει γενικές αρχές τεχνικού σχεδιασμού οι οποίες είναι απαραίτητες όμως σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με τις εργαλειομηχανές και τα προϊόντα που αυτές παράγουν. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πληροφορίες ζωτικής σημασίας και συχνής χρήσης για κοπτικά εργαλεία, συνθήκες κοπής. Επίσης αναφέρονται συνοπτικά διάφοροι τύποι μηχανών και οι χρήσεις τους. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει, όλα τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τη φύση του αριθμητικού ελέγχου μέσω υπολογιστή. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα βήματα κατασκευής μιας φρέζας τύπου ρούτερ, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή η πρόοδος της τεχνολογίας σε τέτοιο επίπεδο, όπου η πτώση του κόστους, η ύπαρξη συστημάτων και μέσων έχει κάνει την τεχνολογία αριθμητικού ελέγχου, διαθέσιμη στον κάθε ενδιαφερόμενο. Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει εφαρμογές προγραμματισμού και χρήσης του ρούτερ που κατασκευάστηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Σχέδιο, Βιομηχανικό
Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.