Σχεδιασμός και ανάπτυξη συσκευασιών ξηρών καρπών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συσκευασιών ξηρών καρπών

Πατσώνας, Γεώργιος

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η έρευνα, η ανάπτυξη, και η υλοποίηση νέων καινοτόμων συσκευασιών για το προϊόν των ξηρών καρπών. Επιπρόσθετα θα αναλυθεί ο ρόλος της συσκευασίας σε σχέση με το προϊόν, σε σχέση με το Marketing, τον καταναλωτή, καθώς επίσης και με το περιβάλλον. Παραθέτονται ακόμη ιστορική αναδρομή, στοιχεία τεχνολογίας των συσκευασιών, υλικά συσκευασιών, κοινοτικές οδηγίες και ελληνική νομοθεσίας σε σχέση με τη συσκευασία προϊόντων. Τέλος παρουσιάζονται και αναλύονται πέντε νέες ιδέες – projects συσκευασίας ξηρών καρπών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συσκευασία - Σχεδιασμός
Συσκευασία, Υλικά της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.