Πρότυπα και φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Πρότυπα και φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μακρή, Μαρία-Ελένη

Το κεφάλαιο 1 ασχολείται με την παρουσίαση των προτύπων, από πού ξεκίνησαν και πότε. Γίνεται μια αναφορά στην ιστορία των προτύπων, παρουσιάζεται ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και αναλύεται ο ρόλος του στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ακολουθούν βασικοί ορισμοί της πιστοποίησης προκειμένου να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει τη «φιλοσοφία» της πιστοποίησης, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά τα πρότυπα πιστοποίησης καθώς και τα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση τους σε μια επιχείρηση, όπως και τα στάδια και ο χρόνος που απαιτείται για την τελική εγκατάσταση και λειτουργία τους. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι φορείς πιστοποίησης που εδρεύουν στην Ελλάδα και την Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων και σχετικών πινάκων με στοιχεία όπως οι τομείς δράσης τους αλλά και χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον φορέα που επιθυμούν. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με τα πρότυπα ISO 9000, ISO 14000 και OHSAS 18001, αλλά και σε πόσες επιχειρήσεις ανακλήθηκαν τα πιστοποιητικά τους εξαιτίας της μη συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις που θέτουν τα πρότυπα. Το κεφάλαιο αυτό καταλήγει με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού προγράμματος «Πιστοποιηθείτε» που είναι μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εγκαταστήσουν ένα πρότυπο πιστοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Τυποποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.