Περιγραφή, ανάλυση και τομείς βελτίωσης μιας εταιρείας παραγωγής κουφωμάτων στην Ελλάδα (BILDUS A.E.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Περιγραφή, ανάλυση και τομείς βελτίωσης μιας εταιρείας παραγωγής κουφωμάτων στην Ελλάδα (BILDUS A.E.)

Μαργαρίτης, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία έχει σαν θέμα την παραγωγή κουφωμάτων. Αναλύεται η λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής κουφωμάτων και συγκεκριμένα της BILDUS Α.Ε., ξεκινώντας με λίγα λόγια για την παραγωγή κουφωμάτων στην Ελλάδα και το ιστορικό της εταιρείας. Στην συνέχεια αναλύονται οι λόγοι που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή για την θέση του εργοστασίου με βάση την πρόσβαση σε συγκοινωνίες και μέσα μεταφοράς καθώς και η εύκολη παροχή πρώτων υλών και το εργατικό δυναμικό. Συνεχίζοντας, αναλύεται ο πλήρης κατάλογος των προϊόντων της εταιρείας με τεχνικά χαρακτηριστικά για το καθένα από αυτά. Τέλος υπάρχει η ανάλυση του Ποιοτικού Ελέγχου με τον έλεγχο εισερχομένων υλικών και ενδιάμεσων προϊόντων, έλεγχο κατά την παραγωγή, τελικό έλεγχο και δοκιμή προϊόντος, αναφορές προβλημάτων και εσωτερικές επιθεωρήσεις. Στο παράρτημα που κλείνει την εργασία υπάρχουν αντίγραφα κάποιων από τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία κατά την παραγωγική διαδικασία και για την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων ή με τους πελάτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.