Τεχνολογίες συσκευασίας τροφίμων και ποτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τεχνολογίες συσκευασίας τροφίμων και ποτών

Αντωνίου, Αθανάσιος

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, καταγραφή και παρουσίαση των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των συσκευασιών των τροφίμων και ποτών. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες και τεχνικές της τεχνολογίας των συσκευασιών, έτσι ώστε να κατανοήσει τον πολύπλοκο ρόλο της συσκευασίας ως μέσο προστασίας του προϊόντος που περιέχει, ως μέσο προώθησης των πωλήσεων αλλά και να ευαισθητοποιηθεί ως προς τη σωστή χρήση των υλικών συσκευασίας για την διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κύριες συνιστώσες της έρευνας είναι οι εξής: ο ορισμός της συσκευασίας τροφίμων και ποτών και οι ιδιότητές της, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συσκευασιών που προορίζονται για τα τρόφιμα και τα ποτά, η επίδραση του σύγχρονου marketing και της αγοράς στον τρόπο δημιουργίας των συσκευασιών, οι κυριότερες μέθοδοι διάθεσης των απορριμμάτων των συσκευασιών και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και τα οφέλη της. Η εργασία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της συγκριτικής προσέγγισης μεταξύ των υλικών των συσκευασιών τροφίμων και ποτών, προκειμένου να εξακριβώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Συσκευασία, Υλικά της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.