Τυποποίηση στη σύγχρονη τεχνολογία και στην πληροφορική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τυποποίηση στη σύγχρονη τεχνολογία και στην πληροφορική

Κίτσος, Φίλιππος
Παπατάνος, Αθανάσιος

Η Τυποποίηση αποσκοπεί στην ολική οικονομία υλικών και εργασίας δίχως να παραβλέπεται η ασφάλεια επομένως αποτελεί βασική αρχή που διέπει τόσο τις φυσικές και βιολογικές επιστήμες όσο και τις κοινωνικές. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Τυποποίησης, ο ορθολογισμός δηλ. στα αγαθά και τις υπηρεσίες, έχουν καθοριστεί οι παρακάτω στόχοι: 1.Ολική οικονομία σε ανθρώπινη προσπάθεια, υλικά και ενέργεια, μέσω της απλοποίησης, του περιορισμού ποικιλίας, και της εναλλαξιμότητας, 2.Τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας, 3.Ασφάλεια, υγεία και προστασία της ανθρώπινης ζωής, 4.Προστασία καταναλωτή και συνήθη ενδιαφέροντα των ανθρώπων, 5.Απάλειψη τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τυποποίηση
Πληροφορική
Τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.