Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εργαλεία ποιότητας

Εμμανουηλίδου, Ελένη

Τα εργαλεία ποιότητας αποτελούν χρήσιμες τεχνικές και μεθοδολογίες που βοηθούν στην εκτέλεση σειράς διαδικασιών και εργασιών, που βελτιώνουν το σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων. Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολύ λίγα βιβλία που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα αποκλειστικά, ενώ στην αντίστοιχη ελληνική δεν υπάρχουν αντίστοιχες προσπάθειες. Στα περισσότερα βιβλία τα εργαλεία ποιότητα εμφανίζονται μόνο συμπληρωματικά της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα η επεξήγησή τους συνήθως είναι ανεπαρκής. Γι’ αυτό το λόγο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή μιας σειράς τέτοιων εργαλείων και η ταξινόμησή τους ανά κατηγορία. Για κάθε ένα από τα εργαλεία δίνεται η χρήση του, ο τρόπος εφαρμογής και η εξήγηση των διαφόρων αποτελεσμάτων. Σε αρκετά σημεία δίνονται συμβουλές για καλύτερη χρήση και μια σειρά καλύτερων πρακτικών (best practices).

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Ποιοτικές προδιαγραφές
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.