Ελαστικά και ζάντες αυτοκινήτου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ελαστικά και ζάντες αυτοκινήτου

Πρίσκας, Δημήτριος

Στην εργασία που ακολουθεί, έχει γίνει μια λεπτομερής καταγραφή και επεξήγηση όλων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όσον αφορά τα σώτρα και τα ελαστικά επίσωτρα των αυτοκινήτων. Για ευνόητους λόγους από εδώ και στο εξής, τα σώτρα θα αναφέρονται ως ζάντες και τα ελαστικά επίσωτρα ως ελαστικά. Ο τροχός, ως ενιαίο σύνολο (ζάντα-ελαστικό), αποτελεί μέρος του συστήματος ανάρτησης. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τυπικά συστήματα ανάρτησης και τα μέρη αυτών, η αρχή λειτουργίας τους κλπ. Το σύστημα που ακολουθεί είναι το σύστημα διεύθυνσης (δεύτερο κεφάλαιο), στο οποίο γίνεται μια απλή αναφορά στα στοιχεία που το συνθέτουν, αλλά μια πιο εκτενής αναφορά στη γεωμετρία του, η εξέλιξη της οποίας βοήθησε ώστε να γίνει η οδήγηση ενός οχήματος μια απλή διαδικασία ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, αφορούν τα ελαστικά και τις ζάντες. Δομή, τρόπος κατασκευής, σύμβολα και αριθμοί, μελέτες και διαγράμματα είναι μερικά από τα υποκεφάλαια των ελαστικών. Στο κεφάλαιο των ζαντών, αναφέρονται οι τύποι που υπάρχουν, οι τυποποιημένες διαστάσεις τους, οι μέθοδοι κατασκευής τους και πληροφορίες σχετικές με τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται. Τέλος, γίνεται έρευνα αγοράς τόσο σε ζάντες όσο και σε ελαστικά που κυκλοφορούν στο ελληνικό εμπόριο. Επίσης, παρουσιάζεται και μια σχεδιαστική πρόταση για ζάντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελαστικό - Βιομηχανία και εμπόριο
Αυτοκίνητα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.