Οι νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Οι νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές

Γιαννιώτη, Ουρανία

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει μια σειρά από αυτές τις νέες υπηρεσίες που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Αρχικά, ο αναγνώστης εξοικειώνεται με τις βασικές έννοιες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από το δεύτερο κεφάλαιο αρχίζουν να παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που απευθύνονται στις επιχειρήσεις (corporate banking) . Αναλύονται οι βασικές μορφές των υπηρεσιών, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα τους. Ενδεικτικοί πίνακες σύγκρισης κάποιων θεσμών μεταξύ τους βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση τους αλλά και κατανόηση τους. Ακολουθεί η ανάλυση των υπηρεσιών που απευθύνονται στους καταναλωτές (retail banking). Έπεται η παρουσίαση της 2ης Τραπεζικής Συντονιστικής Οδηγίας που υιοθετήθηκε από την ΕΕ και είναι ιδιαίτερα σημαντική στη δημιουργία μιας ενιαίας και αξιόπιστης χρηματοπιστωτικής αγοράς. Κλείνοντας αυτό το προλογικό σημείωμα επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ. Τσούνη για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση αυτής της εργασίας αλλά και την οικογένεια μου για την μεγάλη ηθική υποστήριξη που μου προσέφερε.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Κεφαλαιαγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.