Οι διεθνείς εμπορικές ροές των αγροτικών τυποποιημένων προϊόντων, και οι μέθοδοι του εξαγωγικού μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οι διεθνείς εμπορικές ροές των αγροτικών τυποποιημένων προϊόντων, και οι μέθοδοι του εξαγωγικού μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά

Σμυρνιώτης, Χρήστος

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης αναλύονται οι βασικές αρχές της GATT, οι οποίες ρυθμίζουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, καθώς και οι όλοι οι Γύροι που συντελέστηκαν τη περίοδο ύπαρξης της. Αναπτύσσονται οι βασικότερες πτυχές και συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης, που αποδείχτηκε ιδιαίτερης σημασίας Γύρος για την γεωργία, αξιολογώντας παράλληλα τις επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών και στην ελληνική γεωργία. Στο δεύτερο κεφάλαιο διαπιστώνεται ότι τα αγροτικά τυποποιημένα προϊόντα έχουν ενταχθεί σε καθεστώς κοινής οργάνωσης αγοράς. Η κοινή οργάνωση αγοράς περιλαμβάνει μέτρα για την κατάταξη των προϊόντων, τη λειτουργία και το ρόλο των ενώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων, το καθεστώς παρεμβάσεων κλπ. Στο τελευταίο κεφάλαιο φαίνεται ότι η εφαρμογή του μάρκετινγκ από τις αγροτικές επιχειρήσεις κατά γενικότερη παραδοχή είναι η αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών του καταναλωτή και η ικανοποίηση τους, μέσω της αγοράς, με τη παραγωγή, προσφορά και διάθεση αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συνεπώς, ως διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα είτε από αγροτικές επιχειρήσεις, είτε από κάποιο κρατικό οργανισμό- συνεταιρισμό αγροτικών προϊόντων, για να μπορέσουν να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις αγορές άλλων χωρών και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αυτή από τις επιχειρήσεις αλλά και η προσπάθεια που γίνεται από επιχειρήσεις του εξωτερικού για διείσδυση με προϊόντα ή υπηρεσίες στη εγχώρια αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.