Παρουσία φυτοτοξινών στα τρόφιμα: κατηγορίες, νομοθεσία, προσδιορισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παρουσία φυτοτοξινών στα τρόφιμα: κατηγορίες, νομοθεσία, προσδιορισμός

Τρεμπίσκας, Γεώργιος

Η εργασία έχει θέμα την Παρουσία των Μυκοτοξινών στα Τρόφιμα καθώς αναφέρονται και οι κατηγορίες μυκοτοξινών, οι βασικές νομοθεσίες για την πρόσληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας και τέλος ο προσδιορισμός των πιο σημαντικών μυκοτοξινών όπως ωχρατοξίνη Α και η αφλατοξίνες. Στην αρχή της εργασίας μου αναφέρομαι γενικά στις μυκοτοξίνες και από ποιές οικογένειες προέρχοντε. Οι μυκοτοξίνες είναι πολύ σημαντικές στο τομέα τροφίμων. Όπως γνωρίσουμε είναι επιβλαβές για την δημόσια υγεία. Οι μυκοτοξίνες είναι δευτερογενείς μεταβολίτες των μυκήτων που αναπτύσσονται σε διάφορες βασικές ζωοτροφές (συχνότερα στο καλαμπόκι, στο σιτάρι, στο κριθάρι κ.λπ.), οι οποίες χρησιμοποιούνται στα σιτηρέσια των χοίρων. Αναπτύσσονται είτε κατά την καλλιέργεια είτε κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση των δημητριακών καρπών. Οι μυκοτοξίνες προσβάλλουν το 25% της παγκόσμιας παραγωγής δημητριακών καρπών προκαλώντας εκτεταμένες οικονομικές απώλειες. Οι κυριότερες μυκοτοξίνες που προκαλούν κλινικά συμπτώματα είναι: από την ομάδα των αφλατοξινών η αφλατοξίνη B1, από την ομάδα των τριχοθεσινών η δεοξυνιβαλενόλη ( DON ) και η ζεαραλενόνη ( ZEN ), από τις ωχρατοξίνες η ωχρατοξίνη Α ( OTA ) και από τις φουμονισίνες η φουμονισίνη B1. Η επίδραση των μυκοτοξινών εξαρτάται από την έκταση και το ρυθμό απορρόφησής τους, από την κατανομή, τη σύνδεση ή την εντόπισή τους σε διάφορους ιστούς και από τον τρόπο αποβολής τους. Το ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω διεργασιών, οι οποίες συμβάλλουν στην κινητική των τοξινών, εξαρτάται από τις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες, καθώς και από την αλληλεπίδρασή τους με τους ιστούς που είναι υπεύθυνοι για το μεταβολισμό και την απομάκρυνσή τους. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή των κυριότερων σταδίων και ο προσδιορισμός με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης των παραπάνω μυκοτοξινών. Επιπλέον, αναφέρονται τα κλινικά συμπτώματα που προκαλούνται στις περιπτώσεις των αντίστοιχων μυκοτοξινώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία
Ποιοτικός έλεγχος
Τρόφιμα - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.