Το marketing στο έργο του Machiavelli

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το marketing στο έργο του Machiavelli

Καρακόλης, Χρυσοβαλάντος
Τσαπραλής, Δημοσθένης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς τις θεωρητικές προσεγγίσεις του Niccole Machiavelli για το Marketing. Πιο αναλυτικά γίνεται παρουσίαση των φιλοσοφικών του απόψεων ως προς το Marketing και προσδιορίζεται κατά πόσο ισχύουν μέχρι και σήμερα. Όσον αφορά την μελέτη αρχικά γίνεται μία εισαγωγική παρουσίαση ως προς την έννοια του Marketing και στη συνέχεια καταγράφονται διεξοδικά όλα τα χαρακτηριστικά του. Παρακάτω προχωράμε στην βιογραφική παρουσίαση του Machiavelli. Ακολουθεί η ανάλυση των θεωριών του ως προς το Marketing. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των γενικών συμπερασμάτων, όπως προέκυψαν από την συγκεκριμένη μελέτη. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αρχικά η συγκέντρωση των στοιχείων και η δημιουργία του πλάνου των περιεχομένων. Αφού επιλέχτηκε η κατάλληλη βιβλιογραφία και συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία προχωρήσαμε στην πληκτρολόγηση. Η έρευνα αποσκοπούσε κυρίως στην καταγραφή των θεωριών του Machiavelli γύρω από το Marketing. Το συμπέρασμα που προέκυψε από την μελέτη είναι πως μια κοινωνία οικονομούντων πολιτών μπορεί και να διαφέρει από το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, εφόσον υπαινίσσεται κάποιους συγκεκριμένους φραγμούς στον τρόπο που λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Αυτό που αξίζει είναι ότι η μακροχρόνια αξία του πελάτη έχει σχέση με την πίστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική φιλοσοφία
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.