Η σημασία της ανάπτυξης δικτύων διανομής ως παράγοντα επιτυχίας της εισόδου σε μία ξένη χώρα: Κορρές Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η σημασία της ανάπτυξης δικτύων διανομής ως παράγοντα επιτυχίας της εισόδου σε μία ξένη χώρα: Κορρές Α.Ε.

Ρηγοπούλου, Ειρήνη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη μελέτη της σημασίας της ανάπτυξης δικτύων διανομής ως παράγοντα μιας επιτυχημένης εισόδου σε μια ξένη αγορά. Η διανομή ως στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη ροή του προϊόντος από τον παραγωγό στο τελικό καταναλωτή. Καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν αρκούνται στην εγχώρια αγορά, αναπτύσσουν εξαγωγικά δίκτυα διανομής των προϊόντων τους ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στις ξένες αγορές. Η επιτυχής είσοδος σε μια ξένη αγορά πραγματοποιείται αρχικά με την επιλογή ανάπτυξης του καταλληλότερου δικτύου σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης του. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα είναι ο προσδιορισμός των αιτιών δημιουργίας προστριβών ανάμεσα στα μέλη του δικτύου. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να επιλύσει τις συγκρούσεις αυτές ώστε το εκάστοτε κανάλι διανομής να συνεχίζει τη παραγωγική του πορεία. Επίσης, σε κάθε δίκτυο διανομής προϊόντων αναπτύσσονται στρατηγικές διοίκησης και αξιολόγησης της γενικότερης πορείας του, με σκοπό να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες στην εταιρεία σχετικά με την παραγωγικότητα του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιχείρηση Κορρές-Φυσικά προϊόντα, που έχει μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα λόγω των ποιοτικών προϊόντων της αλλά και λόγω της ανάπτυξης κερδοφόρων διεθνών δικτύων διανομής. Καταληκτικά το τελευταίο απαντάει στο αρχικό μας ερώτημα του κατά πόσο η προσεγμένη ανάπτυξη δικτύων διανομής καθορίζει επιτυχημένη την είσοδο μιας επιχείρησης σε μια ξένη αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.