Ποιότητα και λειτουργία εργαστηρίων γαλακτοκομικών προϊόντων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ποιότητα και λειτουργία εργαστηρίων γαλακτοκομικών προϊόντων

Τσολακίδου, Μαρία

Η διασφάλιση της ποιότητας που αφορά την ασφάλεια του νωπού γάλακτος περιλαμβάνει μια σειρά από έναν ολόκληρο μηχανισμό που απαιτείται να ενεργοποιηθεί ώστε να είναι αποτελεσματική. Είναι απαραίτητη η χρήση του συστήματος των HACCP τα οποία είναι παραδοσιακά συστήματα ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, καθώς και το πρότυπο ISO 17025, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, οργάνωση και διαπίστευση εργαστηρίων μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων. Ο Οργανοληπτικός έλεγχος και η επίβλεψη του εργαστηρίου αποτελούν ένα από τα κυριότερα καθοριστικά σημεία για τον ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια είναι πολλές και σημαντικές ώστε να εξαχθούν οι κατάλληλες μετρήσεις που θα αποδεικνύουν τις επιθυμητές μετρήσεις. Στην εργασία που θα ακολουθήσει θα γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των αρχών που διέπουν τα συστήματα ελέγχου και όλες τις προϋποθέσεις για την διασφάλιση της ποιότητας, την δειγματοληψία του γάλακτος και πώς αυτήν η διαδικασία μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση της ποιότητας, για τον οργανοληπτικό έλεγχο των γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά και του νωπού γάλακτος αναλυτικότερα. Επίσης θα ακολουθήσει και μια εκτενής αναφορά στην διασφάλιση της ποιότητας μέσω των μικροβιολογικών εργαστηρίων και τις προδιαγραφές που απαιτούνται καθώς και όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και δοκιμές για την εξασφάλιση της ποιότητας. Τέλος θα γίνει μια αναφορά στις προδιαγραφές για την υγιεινή κατάσταση του γάλακτος, στις βασικότερες χημικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται και στις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την μικροβιολογική κατάσταση του γάλακτος.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία
Ποιοτικός έλεγχος
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)