Τυποποίηση, συντήρηση και ποιοτικός έλεγχος των μήλων "ΒΟΡΑ"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τυποποίηση, συντήρηση και ποιοτικός έλεγχος των μήλων "ΒΟΡΑ"

Χατζηπέγιος, Γεώργιος

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής και εμπορίας των μήλων "Βόρα" από το χωράφι έως και τη στιγμή της τελικής συσκευασίας καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά μετη συμμόρφωση τους και τις ποιοτικές προδιαγραφές εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οπωροφόρα δένδρα
Οπωροκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.