Διερεύνηση επιχειρηματικών κινδύνων στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διερεύνηση επιχειρηματικών κινδύνων στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων

Στρίφα, Ελένη
Ζιάσκα, Κατερίνα

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της ύπαρξης επιχειρηματικών κινδύνων στο κλάδο των αγροτικών προϊόντων. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την αγορά των αγροτικών προϊόντων, καθώς και τις όψεις της αβεβαιότητάς της. Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα είναι συστηματικά στοιχεία κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα αγροτικά προϊόντα διέπουν από περισσότερους κινδύνους, καθώς η αποτελεσματικότητα τους προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην ανάπτυξη των αγορών των αγροτικών προϊόντων οι συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της αγροτικής επιχείρησης. Η έρευνα εστιάζει την ανάλυση της στη μελέτη περίπτωσης της Creta Farm. Η αγροτική αυτή επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή αλλαντικών και έχει καταφέρει να δραστηριοποιηθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. H Creta Farm αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα επιχειρηματικότητας που κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις διάφορες μορφές κινδύνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Επιχειρηματικότητα
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.