Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στον αθλητισμό: η περίπτωση του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ- Νational Βasketball Αssociation (ΝΒΑ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στον αθλητισμό: η περίπτωση του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ- Νational Βasketball Αssociation (ΝΒΑ)

Κυριακόπουλος, Ιωάννης

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τα κοινωνικά δίκτυα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα που κυριαρχούν στις μέρες μας, στο σκοπό αυτών αλλά και στο πως συμβάλλουν στη λειτουργία του marketing. Στη συνέχεια γίνεται μια συσχέτιση των κοινωνικών δικτύων με την σύγχρονη ζωή, την εργασία, την ψυχολογία, την κοινωνική ζωή, καθώς επίσης υπογραμμίζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση τους. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια του marketing και την εφαρμογή αυτού στον αθλητισμό. Το αθλητικό marketing, το διαδικτυακό marketing και οι επιπτώσεις αυτών στο παρεχόμενο αθλητικό προϊόν είναι επιμέρους θέματα που πραγματεύεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο συνδυάζει τα προηγούμενα τρία, συσχετίζοντας τον αθλητισμό με τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ αναλύει σε βάθος την χρήση των κοινωνικών δικτύων στο πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και την παράθεση της βιβλιογραφίας από όπου αντλήθηκαν πληροφορίες για την συγγραφή της εν λόγω εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.