Διαχείριση της επικοινωνίας από στόμα σε στόμα: η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση της επικοινωνίας από στόμα σε στόμα: η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων

Καρανίκα, Αντιγόνη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσεγγίζει το θέμα της «Διαχείριση της Επικοινωνίας από Στόμα σε Στόμα: Η Περίπτωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων». Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τη wom επικοινωνία και να κατανοηθεί το αν οι Ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν για την wom επικοινωνία και αν την λαμβάνουν υπ’ όψιν τους στις επικοινωνιακές εκστρατείες που αναπτύσσουν. Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε είναι ποιοτική με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η μέθοδος της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληψία ευκολίας. Η επεξεργασία και ανάλυση της συγκεκριμένης έρευνας οδηγεί σε σημαντικής αξίας συμπεράσματα. Παρατηρείται λοιπόν η σχέση αλληλεπίδρασης της ποιότητας της εξυπηρέτησης με την Word Of Mouth επικοινωνία, η ωφέλιμη επίδραση λειτουργίας τμημάτων Μάρκετινγκ στην διαχείριση και στην ανάπτυξη της Word Of Mouth επικοινωνία και τέλος η διαφορά προσέγγισης της Word Of Mouth των μικρών από των μεγάλων επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.