Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: υποκίνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: υποκίνηση

Κολπακίδου, Ελισάβετ

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε η σε βάθος αναζήτηση και κατανόηση της έννοιας της υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού, στα πλαίσια ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και η αποσαφήνιση της ανάγκης για την προσεκτική εφαρμογή της υποκίνησης ως εχέγγυο της εύρωστης λειτουργίας του σώματος ενός εργασιακού συνόλου. Για την κατανόησή της, η υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορεί να μελετηθεί μεμονωμένα και είναι απαραίτητη η πλαισίωσή της από τους κανόνες που διέπουν το σύγχρονο management, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξής της κατά τον τελευταίο αιώνα. Κατόπιν τούτου, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται καταρχάς εν συντομία οι έννοιες του Εργασιακού Περιβάλλοντος, του Management και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εν συνεχεία, η υποκίνηση αναλύεται εκτενέστερα ως κλάδος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και παρουσιάζονται οι λόγοι που την καθιστούν απαραίτητη, καθώς και οι βασικότερες θεωρίες υποκίνησης που έχουν αναπτυχθεί. Κλείνοντας παρουσιάζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις που κατά περίπτωση καθιστούν την υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεσματικότερη, καθώς και οι πιθανοί τρόποι εφαρμογής τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Υποκίνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.