Λόγοι για την παρακολούθηση ειδικών γεγονότων (π.χ. φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις): η επίδρασή τους στη συμπεριφορά του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Λόγοι για την παρακολούθηση ειδικών γεγονότων (π.χ. φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις): η επίδρασή τους στη συμπεριφορά του καταναλωτή

Τακέλας, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι λόγοι για την παρακολούθηση ειδικών γεγονότων (φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις) και πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Ποια είναι αυτά τα στοιχειά που μπορούν να επηρεάσουν τα θέλω και τις ανάγκες του καταναλωτή και κατά πόσο, έχουν σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση για την συμμετοχή σε ένα ειδικό γεγονός. Για τη διερεύνηση του βασικού ερωτήματος της παρούσας εργασίας διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 222 ερωτηθέντες, και το ειδικό γεγονός από το οποίο συλλέχτηκαν τα στοιχειά είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ΄΄Κανάρεια 2012΄΄ στην Ερέτρια Ευβοίας. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 18.0. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα κίνητρα είναι ένα σημαντικός παράγοντας παρακίνησης του καταναλωτή ο οποίος επηρεάζει την τελική του απόφαση για την συμμετοχή του σε ένα ειδικό γεγονός αλλά δεν είναι και ο μοναδικός. Η εργασία αυτή πρόσθεσε σημαντικές πληροφορίες και θα είναι σημαντική για τους διαχειριστές των πολιτιστικών εκδηλώσεων ώστε να μπορέσουν μελλοντικά να αναπτύξουν προωθητικές ενέργειες οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες και τα θέλω του καταναλωτή, με σκοπό να ενισχύσει την θετική εικόνα της κοινότητας προς τα έξω, κάτι που θα δώσει νέα έσοδα από τον τουρισμό στην τοπική κοινωνία

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.