Διαχείριση κρίσεων και οι βέλτιστες πρακτικές τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαχείριση κρίσεων και οι βέλτιστες πρακτικές τους

Τσικρικώνη, Φωτεινή

Η παρακάτω εργασία παρουσιάζει τόσο τις πηγές κρίσεων όσο και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Γίνεται αναφορά στον όρο «κρίση», στα χαρακτηριστικά καθώς και τις μορφές της κρίσης. Επίσης παρουσιάζει του κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν την κρίση. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας προτείνονται οι τρόποι, οι στρατηγικές και το σχέδιο ανάκαμψης που είναι απαραίτητα να ακολουθηθούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση με επιτυχία. Τέλος στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την διαχείριση της κρίσης που είναι τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και η εικόνα που σχηματίζεται για τον οργανισμό ή την επιχείρηση ως απόρροια αυτών των παραγόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.