Εγκατάσταση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Νομό Βοιωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Εγκατάσταση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Νομό Βοιωτίας

Παπαστάμου, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται για την ομαλή εγκατάσταση μιας προβατοτροφικής ημιοικόσιτης εκμετάλλευσης στο Νομό Βοιωτίας. Ειδικότερα, αφού αναλύονται διεξοδικά οι ιδιαίτερες συνθήκες κτηνοτροφικής παραγωγής στο Νομό, στη συνέχεια περιγράφονται λεπτομερώς οι προδιαγραφές εγκατάστασης και κατασκευής των κτηνοτροφικών κτισμάτων, του τεχνητού λειμώνα, του προγράμματος διατροφής των ζώων στις διάφορες παραγωγικές τους φάσεις και αναλύονται τεχνοοικονομικά τα δεδομένα της εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα παραγωγικά χαρακτηριστικά της Καραγκούνικης φυλής προβάτων με την ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.