Οι υπηρεσίες ως εξαγωγικό αγαθό και ο ορθός σχεδιασμός μάρκετινγκ υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι υπηρεσίες ως εξαγωγικό αγαθό και ο ορθός σχεδιασμός μάρκετινγκ υπηρεσιών

Κοκμοτού, Γεωργία

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στο μάρκετινγκ υπηρεσιών μελετώντας μέσα από τέσσερα συγκεκριμένα κεφάλαια την υπηρεσία όχι μόνο σαν θεωρία αλλά και συγκριτικά με την έννοια του προϊόντος. Σκοπός είναι όχι μόνο να προσδιοριστούν θεωρητικά τα δεδομένα τα οποία χαρακτηρίζουν την υπηρεσία, αλλά και να γίνει αναφορά της σημασίας που έχει για μια επιχείρηση στη καλύτερη προσέγγιση των πελατών στην ικανοποίησή τους από τη συνεργασία τους με μια εταιρία αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τελευταίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η μελέτη εστιάστηκε κυρίως στον τραπεζικό κλάδο διότι θεωρήσαμε ότι έχει αρκετή κερδοφορία από την εσωτερική αγορά, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο αντίκρισμα από τις εξαγωγές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη που μπορεί να φέρει ο τραπεζικός και ο τουριστικός κλάδος μπορεί να είναι ουσιαστική μονάχα αν στηριχτεί στην ποιότητα των υπηρεσιών και στις βελτιωμένες μεθόδους εξυπηρέτησης του πελάτη. Στην εποχή μας δεν αρκεί να δοθεί απλά μια καλή υπηρεσία ή ένα καλό προϊόν. Θα πρέπει και τα δυο να πλαισιώνονται από τον παράγοντα ποιότητα αλλά και από τις αρχές του μετά την πώληση υποστήριξης. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας θα πρέπει να δώσουν βαρύτητα σε αυτούς τους παράγοντες για να μπορέσουν να είναι κερδοφόρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση oλικής ποιότητας
Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Εξυπηρέτηση πελατών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.