Το αυγό στην Ελλάδα - παραγωγή σήμανση και εμπορία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το αυγό στην Ελλάδα - παραγωγή σήμανση και εμπορία

Γιαννούτσος, Κωνσταντίνος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της πορείας του αυγού στην Ελλάδα μέσα από τεχνολογική και οικονομική σκοπιά. Ο τομέας της πτηνοτροφίας όσων αφορά την παραγωγή αυγών, αλλά και κρέατος, αναπτύσσεται ραγδαία με την πάροδο του χρόνου και συνεισφέρει ενεργά την οικονομία της χώρας. Στην ανάπτυξη του αυγοπαραγωγικού τομέα έχει συνεισφέρει σημαντικά η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που επιτρέπει την δημιουργία μεγάλων και αυτοματοποιημένων παραγωγικών μονάδων. Επίσης με τα άλματα προόδου που έχουν σημειωθεί στον τομέα της γενετικής μηχανικής είναι πλέον δυνατή η δημιουργία νέων και παραγωγικών ειδών όρνιθας που διαρκώς βελτιώνονται εξαλείφοντας τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, με τελικό στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγής, τόσο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Τέλος δίδεται μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική βιομηχανία παραγωγής αυγού και παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξη της.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνοτροφία
Καταναλωτές - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.