Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 εφαρμοσμένο σε μια εταιρία Third Party Logistics στο χώρο των τυποποιημένων προϊόντων . Δημιουργία του εγχειριδίου ποιότητας της εικονικής εταιρίας Dry Food Partners Logistics S.A.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 εφαρμοσμένο σε μια εταιρία Third Party Logistics στο χώρο των τυποποιημένων προϊόντων . Δημιουργία του εγχειριδίου ποιότητας της εικονικής εταιρίας Dry Food Partners Logistics S.A.

Μπέλλου, Ευαγγελία

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την πιστοποίηση με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 9001:2000 μίας εταιρίας 3rd party logistics η οποία αποθηκεύει και διακινεί μόνο τυποποιημένα προϊόντα. Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει τις βασικές αρχές , τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας σε μία 3rd party logistics. Για τις ανάγκες της εργασίας δημιουργήσαμε μια εικονική εταιρία την DRY FOOD PARTNER LOGISTICS S.A. την οποία οργανώσαμε σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος διασφάλισης ποιότητας βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000. Στη συνέχεια βάση αυτών των διαδικασιών, κατασκευάσαμε το Εγχειρίδιο Ποιότητας της DRY FOOD PARTNER LOGISTICS S.A. Το παράδειγμα εφαρμογής περιλαμβάνει αναλυτικά το πώς εφαρμόζεται η κάθε μία επιμέρους απαίτηση του προτύπου ISO 9001:2000 μέσα στις λειτουργίες της εν λόγω επιχείρησης , καθώς και την διαδικασία που ακολουθήθηκε για να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις του προτύπου και να είναι η εταιρία έτοιμη να πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001:2000. Η εν λόγω εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν οδηγό για τις βασικές αρχές και ενέργειες που απαιτούνται για την πιστοποίηση μιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των Μεταφορών - Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων, με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ολικής ποιότητας
Ποιοτικός έλεγχος
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.