Η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου διεργασίας σε εξαγωγικές επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής : η περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου διεργασίας σε εξαγωγικές επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής : η περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανία

Πούλιου, Μαρία
Σκορδά, Ειρήνη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται στοιχεία όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές τσιμέντου στην διεθνή αγορά βάση των οποίων μπορούμε να δούμε αν παράγουμε αρκετή ποσότητα τσιμέντου έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες τόσο της εσωτερικής αγοράς όσο και της αγοράς του εξωτερικού καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων παραγωγής τσιμέντου. Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται από το πρότυπο πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, με το οποίο έχουν εναρμονιστεί και τηρούν κατά γράμμα οι ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου. Η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια είναι ο Στατιστικός Έλεγχος διεργασίας. Τέλος, παρατίθενται μελέτες που πραγματοποίησαν οι τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ και ΗΡΑΚΛΗΣ πάνω στην εφαρμογή του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με τα σχετικά διαγράμματα, πίνακες και τα αποτελέσματα των μελετών αυτών. Όπως προκύπτει, ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που αν εφαρμοστεί με σύνεση και προσήλωση μπορεί να βοηθήσει τις τσιμεντοβιομηχανίες και γενικότερα τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.