Η επίδραση του υλισμού στην συμπεριφορά του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η επίδραση του υλισμού στην συμπεριφορά του καταναλωτή

Σαρίδου, Νόννα

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση του υλισμού στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Αναλύεται η έννοια του υλισμού, μέσα από τα σύγχρονα πλαίσια και βάσει των σύγχρονων ερευνητών που αναγνωρίζουν τον υλισμό ως ένα σύνολο πεποιθήσεων για την σημασία των υλικών κατοχών στην ζωή ενός ανθρώπου. Το καίριο ερώτημα που απασχολεί την παρούσα εργασία είναι πόσο, αυτή η πεποίθηση, επηρεάζει την συμπεριφορά του καταναλωτή. Για την διερεύνηση του βασικού αυτού ερωτήματος διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 347 ερωτηθέντες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο υλισμός επηρεάζει τη συμπεριφορά του καταναλωτή βάσει των διαστάσεων του υλισμού όπως και των συναισθηματικών καταστάσεων. Σημαντικό είναι επίσης εδώ να επισημαίνουμε και τις διαφορές φύλου· μέσω της έρευνας που διεξήχθη παρατηρήθηκε ότι οι άντρες, τείνουν να έχουν περισσότερες υλιστικές τάσεις - ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιτυχία - σε σχέση με τις γυναίκες. Τέλος, μεταξύ των δυο μοντέλων συναισθημάτων (αρνητικό – θετικό) παρατηρείται ότι, η ευτυχία, επηρεάζει περισσότερο τα θετικά συναισθήματα, εύρημα, που συνδέεται επίσης, με την θεωρία ότι η κατανάλωση είναι τόσο σημαντική για αυτούς που μπορεί να έχουν υψηλότερες προσδοκίες και ότι μια νέα κατοχή θα φέρει επιτυχία στη ζωή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.