Η ποιότητα στον τομέα μεταφορών (Logistics) στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ποιότητα στον τομέα μεταφορών (Logistics) στην ελληνική αγορά

Γκοτσοπούλου, Κυριακούλα

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να πληροφορήσει τους αναγνώστες για την ποιότητα στον τομέα των logistics στην ελληνική αγορά. Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών Οι κύριες πτυχές της εργασίας είναι η ρόλος και η συμβολή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην οργάνωση των logistics, η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής διαχείρισης από τον προγραμματισμό της παραγωγής με τα πληροφοριακά συστήματα (MRP, JIT, KANBAN), η ποιοτική διαχείριση της αποθήκευσης με την εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος αποθήκευσης(WMS) καθώς και η ποιότητα στον τομέα της φυσικής διανομής με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Σημαντική αναφορά γίνεται στους δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας που αποτελούν το κυριότερο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξίσου σημαντικό κομμάτι αποτελεί το αναθεωρημένο μοντέλο SERVQUAL το οποίο θεωρείται ιδανικό μοντέλο κατά την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών logistics. Στόχος ενός συστήματος εφοδιαστικής διαχείρισης είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη το οποίο πετυχαίνεται με τα παραπάνω στοιχεία. Στο τέλος της εργασίας δίνονται συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγραφή των στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.