Μεταβολές στις αντιλήψεις των καταναλωτών γύρω από τα γενετικά τροποιημένα τρόφιμα: μια συγκριτική εφαρμογή των αλυσίδων μέσου στόχου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μεταβολές στις αντιλήψεις των καταναλωτών γύρω από τα γενετικά τροποιημένα τρόφιμα: μια συγκριτική εφαρμογή των αλυσίδων μέσου στόχου

Κούτμος, Κωνσταντίνος-Μάριος

Η σύγχρονη γενετική μηχανική αποτελεί για καλό ή για κακό μια τεχνολογία που θα αφήσει εποχή. Οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας στο γεωργικό τομέα έχουν προκαλέσει μια παγκόσμια διχογνωμία και η συζήτηση έχει ήδη διαρκέσει δύο δεκαετίες. Η παρούσα πτυχιακή εργασία επαναδιαπραγματεύεται το ζήτημα της σκοπιμότητας χρήσης της γενετικής τροποποίησης στις αγροτικές καλλιέργειες. Αναψηλαφώντας τόσο τα πλεονεκτήματα που υπογραμμίζουν οι υποστηρικτές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας όσο και τους κινδύνους που φέρνουν σε πρώτο πλάνο όσοι την αντιμάχονται, παρουσιάζεται μία πλήρης εικόνα του ζητήματος εξετάζοντάς το από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Καθώς ο τελικός κριτής της νέας τεχνολογίας δε μπορεί να είναι άλλος από τον καταναλωτή, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις στάσεις και πεποιθήσεις του. Η πρωτογενής έρευνα που έλαβε χώρα στην πόλη της Φλώρινας επιβεβαιώνει τις αρνητικές στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, η οποία έχει ήδη παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία. Τα τελικά αποτελέσματα σε συνάρτηση με αυτά προηγούμενων ερευνών οφείλουν να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη κατάλληλων πολιτικών τόσο στο πλαίσιο της εύρυθμης δημοκρατικής λειτουργίας όσο και σε αυτό της οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.