Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια της επικοινωνιακής στρατηγικής των τουριστικών μονάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια της επικοινωνιακής στρατηγικής των τουριστικών μονάδων

Γκίνη, Ανίσα-Ιωαννίτσα
Πασιά, Αλεξάνδρα

Η εργασία μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τουριστικές επιχειρήσεις. Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσει τους όρους χρήσης των κοινωνικών δικτύων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία και εστιατόρια. Τα κοινωνικά δίκτυα θέτουν τις βάσεις για ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο κοινό, καθώς και για την προώθηση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το πλέον διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το facebook ενώ ακολουθούν youtube και twitter . Οι τεχνολογικές εφαρμογές της πληροφορικής συμβάλλουν καταλυτικά στην προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τουριστικών επιχειρήσεων και διαμέσου των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων. Οι βελτιώσεις που υποστηρίζονται κυρίως εδράζονται στην ενίσχυση της χρήσης του youtube από τα τουριστικά γραφεία και τα εστιατόρια.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.