Το νομικό καθεστώς και η τραπεζική πρακτική για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το νομικό καθεστώς και η τραπεζική πρακτική για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τσαρπίσταλη, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην μελέτη του ξεπλύματος Βρώμικου ή Μαύρου χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος και αναφέρει το νομικό καθεστώς που επικρατεί γενικότερα αλλά και στην Ελλάδα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αρχικά αναλύει βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουμε για την καλύτερη κατανόηση των όσων ακολούθου. Αναφέρει χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται το ξέπλυμα χρήματος, όπως επίσης και συνδικάτα που το πραγματοποιούν. Στην συνεχεία αναλύει τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται το ξέπλυμα, παρουσιάζει τα μοντέλα και τις φάσεις της δραστηριότητας αυτής και μας τα εξηγεί. Παρουσιάζει το έγκλημα στην εποχή μας και αναφέρει συγχρόνους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται το ξέπλυμα είτε μέσω διατραπεζικών ηλεκτρονικών συστημάτων είτε μέσω διαδικτύου. Ακόμη επικεντρώνεται στην τραπεζική πρακτική για το ξέπλυμα χρήματος, αναφέρει εποπτείες που θα πρέπει να πραγματοποιούνται και για ποιον λόγο, μετρά που επιβάλλονται και υποχρεώσεις των τραπεζών για την πρόληψη αυτού του φαινόμενου. Τέλος παρουσιάζει την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες γνωστή ως F.A.T.F. Μας αναλύει το ιστορικό της, τις δράσεις της και τις συστάσεις που έχει κάνει πάνω στο θέμα του ξεπλύματος χρήματος. Επίσης αναφέρει το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξέπλυμα χρημάτων
Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.