Η περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι προοπτικές κατασκευής του διαδρόμου δακτυλίου (Black Sea Ring Corridor)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι προοπτικές κατασκευής του διαδρόμου δακτυλίου (Black Sea Ring Corridor)

Μπαντή, Στεργιανή

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλυθεί η περειφεριακή Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου, να επισημανθεί ο σκοπός της δημιουργίας του και να διατυπωθούν οι προοπτικές κατασκευής του Διαδρόμου Δακτυλίου. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της περιοχής του Εύξεινου Πόντου από τα χρόνια της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο πώς προέκυψε η οικονομική συνεργασία, πότε ιδρύθηκε η ΟΣΕΠ, ποιά είναι η δομή λειτουργίας της και ποιό είναι το προφίλ των 12 κρατών-μελών. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται ακόμη πιο λεπτομερής ανάλυση του Οργανισμού, δηλαδή ποιοί είναι οι τομείς συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών (γεωργία, τουρισμός, μεταφορές κλπ), ποιές είναι οι σχέσεις του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς ,( όπως η Ε.Ε. και ο Ο.Η.Ε.), ποιός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα στον Οργανισμό και ποιές είναι οι εξελίξεις στον Οργανισμό γενικότερα. Στο 3ο κεφάλαιο επισημαίνεται η σημασία της κατασκευής του Οδικού Δακτυλίου και των Θαλάσσιων Διαδρόμων. Καταγράφεται επίσης η πορεία του Οδικού Δακτυλίου καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης. Τέλος αναφέρονται οι προοπτικές κατασκευής του Διαδρόμου Δακτυλίου. Εν κατακλείδι σημειώνονται τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.