Μάρκετιγκ παραδοσιακών προϊόντων: η περίπτωση του χαλβά Φαρσάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μάρκετιγκ παραδοσιακών προϊόντων: η περίπτωση του χαλβά Φαρσάλων

Γκουσγκουρέτα, Χαρούλα

Τα παραδοσιακά προϊόντα αποτελούν προϊόντα τα οποία συναντώνται για πολλές γενιές σε ένα συγκεκριμένο τόπο και συνεχίζουν να μεταδίδονται στις επόμενες. Έτσι αποτελούν μέρος της ιστορικής εξέλιξης αυτού του τόπου, ενώ τα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν είναι ο θρεπτικός χαρακτήρας τους και η παρασκευή τους από τοπικά προϊόντα και πρώτες ύλες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση και παρουσίαση των μεθόδων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων. Αρχικά, γίνεται μια ανασκόπηση της βασικής θεωρίας του μάρκετινγκ, η οποία παρέχει τη βάση για την εξειδίκευση στο μάρκετινγκ των παραδοσιακών προϊόντων. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει τα ευρωπαϊκά παραδοσιακά προϊόντα, στις διαδικασίες κατοχύρωσης, στον έλεγχο και την ασφάλεια αυτών, ενώ ακολουθεί όμοια ανάλυση και για τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Η ανάλυση του μάρκετινγκ ολοκληρώνεται με παρουσίαση των βασικών μεθόδων προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων, ενώ παρατίθενται και παραδείγματα καλών πρακτικών μάρκετινγκ παραδοσιακών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.