Ο ρόλος του μάρκετινγκ στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος του μάρκετινγκ στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον

Καστρινάκη, Ελευθερία

Η εργασία έχει ως στόχο να καταγράψει τις σύγχρονες τάσεις στο μάρκετινγκ. Από την έρευνα που έχει γίνει προκύπτει ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν τεχνικές και θεωρίες του μάρκετινγκ που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην σύγχρονη οικονομία. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι υπάρχουν σύγχρονες μορφές μάρκετινγκ που μπορεί να ενισχύσουν το έργο των επιχειρήσεων. Αυτές είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και το μάρκετινγκ ηθικής. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις σύγχρονες τάσεις του μάρκετινγκ καθώς και τις εξελίξεις σε σχέση με το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.