Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία των μοναστηριών: η περίπτωση της Π.Ε. Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία των μοναστηριών: η περίπτωση της Π.Ε. Πέλλας

Πένδος, Αντώνιος
Παππά, Βαλεντίνα

Η εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής δραστηριοποίησης των ιερών μονών. Η μελέτη της επικοινωνιακής στρατηγικής των μοναστηριών της περιφερειακής ενότητας Πέλλας βρίσκεται στο επίκεντρο της εργασίας. Η εργασία χρησιμοποίησε τα μεθοδολογικά εργαλεία της πρωτογενούς έρευνας με συνεντεύξεις. Συνολικά τέσσερα μοναστήρια συμμετείχαν στην πρωτογενή έρευνα, όπου και έλαβαν χώρα ισάριθμες συνεντεύξεις. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας η πίστη λειτουργεί ως βασικό μέσο επικοινωνίας και φορέας των μηνυμάτων ενώ η προσωπική επαφή με τους πιστούς διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επικοινωνιακή στρατηγική των μοναστηριών. Δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις ανά μοναστήρι, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η επικοινωνιακή στρατηγική με τα μέσα ενημέρωσης διαμορφώνεται από τη μητρόπολη.

Thesis
NonPeerReviewed

Μοναστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.