Επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης και σχεδιασμός marketing plan προβολής μιας τουριστικής επιχείρησης για την τριετία 2011-2013

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης και σχεδιασμός marketing plan προβολής μιας τουριστικής επιχείρησης για την τριετία 2011-2013

Δαγλά, Σπυριδούλα-Μάϊρα

Η παρούσα εργασία αποτελεί ουσιαστικά ένα πλάνο μάρκετινγκ για την τριετία 2011 – 2013 μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Με την μελέτη της επιχείρησης και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θα αποφασιστούν οι απαραίτητες ενέργειες προβολής και διαφήμισης καθώς και η στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η επιχείρηση με σκοπό την επίτευξη των στόχων της. Η δημιουργία του σχεδίου μάρκετινγκ θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση αναλύεται η παρούσα κατάσταση, ο ανταγωνισμός και η αγορά, με τη βοήθεια δύο σημαντικών εργαλείων του μάρκετινγκ, της ανάλυσης SWOT και της ανάλυσης PEST. Στην επόμενη φάση πραγματοποιείται η δημιουργία του σχεδίου μάρκετινγκ και η λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων. Για την ολοκλήρωση του σχεδίου μάρκετινγκ δημιουργήθηκε χρονοδιάγραμμα ενεργειών προβολής αλλά καθορίστηκε και απαιτούμενος προϋπολογισμός. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, πως το μάρκετινγκ και οι διαδικασίες προβολής και διαφήμισης είναι συνεχώς εξελισσόμενες. Συνεπώς, μία επιχείρηση και κυρίως μία ξενοδοχειακή μονάδα με τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το τουριστικό προϊόν, πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα του εξωτερικού της περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.