Η συμπεριφορά καταναλωτή απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμπεριφορά καταναλωτή απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Καπεταντσή, Ζωή

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με στόχο να περιγράψει τη συμπεριφορά του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η διαδικασία και οι παράγοντες, που επηρεάζουν τον καταναλωτή σε πρόθεση αγοράς στο παραδοσιακό και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Επιπλέον, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς και οι διάφορες του με το παραδοσιακό εμπόριο. Όσον αφορά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε είναι ποσοτική με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences-SPSS Statistics 19. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές. Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς όλο το 24ώρο, χαμηλότερες τιμές, παγκόσμια αγορά και περισσότερα προϊόντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.