Οι εφαρμογές του SAP στον τομέα logistics. Η ανάλυση της εφαρμογής του λογισμικού στους τομείς της διανομής και των πωλήσεων (S.D. Sales and Distribution)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι εφαρμογές του SAP στον τομέα logistics. Η ανάλυση της εφαρμογής του λογισμικού στους τομείς της διανομής και των πωλήσεων (S.D. Sales and Distribution)

Τούλου, Μαρία

Οι εφαρμογές του SAP στον τομέα των logistics. Η ανάλυση της εφαρμογής του λογισμικού στους τομείς της διανομής και των πωλήσεων (S.D Sales and Distribution). Ακολουθεί ανάλυση της εφαρμογής του sap στον τομέα των πωλήσεων και της διανομής. Συγκεκριμένα στην εξέλιξη των πωλήσεων, τον τρόπο διανομής, ανάλυση του ανταγωνισμού, του κόστους εφαρμογής καθώς και αντιμετώπισης εμποδίων. Το SAP ERP είναι επιχειρηματικό λογισμικό στην κατηγορία των ERP (Enterprise Resource Planning) που καλύπτει τις λειτουργικές περιοχές: Οικονομική Διαχείριση (FI), Ελεγκτική (CO), Διαχείριση Υλικών (MM), Πωλήσεις και Διανομή (SD), Προγραμματισμός Παραγωγής (PP), Διαχείριση Έργων (PS), Συντήρηση Εγκαταστάσεων (PM), Ποιοτικός Έλεγχος (QM), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HCM). Η διοικητική μέριμνα του SAP είναι μια εφαρμογή επιχειρηματικού λογισμικού όπου οι βοήθειες αυτοματοποιούν τις διαδικασίες αλυσίδων ανεφοδιασμού σχετικές με τις διοικητικές μέριμνες. Η διοικητική μέριμνα αναφέρεται στη διαδικασία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην επιθυμητή θέση της κατόπιν αιτήσεως. Υπάρχουν πολλοί στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την διαδικασία συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, της αγοράς, της αποθήκευσης, και άλλων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.