Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των διαδικασιών ποιότητας: Διαχείριση πελατών και διαχείριση προμηθευτών στα πλαίσια της ένταξης του συστήματος ISO9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των διαδικασιών ποιότητας: Διαχείριση πελατών και διαχείριση προμηθευτών στα πλαίσια της ένταξης του συστήματος ISO9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

Ιωαννίδου, Βασιλική

Η εν λόγω εργασία ασχολείται με το θέμα της εφαρμογής του προτύπου ISO 9001:2000 στις εξαγωγικές επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και το πως αυτή η κίνηση τους βοηθάει στο να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά παραθέτονται τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρησεων εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ινστιτουτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) αναλύονται κάποιες τάσεις του κλάδου όπως επίσης και η υφιστάμενη κατάσταση του. Έπειτα, καταγράφονται οι διαδικασίες του εξωτερικού εμπορίου οι οποίες είναι κοινές για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά των βασικών προϊόντων των οποίων εμπορεύονται. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια περιγραφή του τι περιλαμβάνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, πάνω σε ποιες αρχές βασίζεται δηλαδή ποιοί είναι οι σκοποί και οι στόχοι του. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται διαδικασία διαχείρισης των πελατών με βάση το παραπάνω πρότυπο ISO, και τι μπορεί να ενταχθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Πελατών σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΕΛΟΤ. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδιακασία διαχείρισης των προμηθευτών προϊόντων αλλά και πρώτων υλών και το τι εντάσσεται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Προμηθευτών σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. και του ΕΛΟΤ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Οικιακός εξοπλισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.