Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία του φοιτητικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία του φοιτητικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη

Χατζηδημητρίου, Βαρβάρα

Η εργασία μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της επικοινωνιακής στρατηγικής και των δημοσίων σχέσεων που υιοθετεί και εφαρμόζει το ελληνικό φοιτητικό κίνημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα επιμερίζεται σε θεωρητικά και σε εμπειρικά πεδία. Το θεωρητικό πεδίο αναλύει και επεξεργάζεται τα βασικά στοιχεία του επιστημονικού αντικειμένου των δημοσίων σχέσεων καθώς και των βασικότερων διαστάσεων του ελληνικού φοιτητικού κινήματος. Το εμπειρικό πεδίο προσλαμβάνει και αναλύει μέσω της τεχνικής της συνέντευξης τους όρους ανάπτυξης της επικοινωνιακής στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων στη συμπεριφορά οργανωμένων μελών του ελληνικού φοιτητικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Επίσης στην ανάλυση χρησιμοποιούνται στοιχεία από το επικοινωνιακό υλικό που διανέμουν προς τους φοιτητές οι οργανωμένες φοιτητικές παρατάξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις χρησιμοποιούνται ως καθοριστικές εισροές στη διαδικασία επίτευξης επιθυμητών εκροών για τις φοιτητικές οργανώσεις

Thesis
NonPeerReviewed

Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.